घोषणापत्र: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण